Turkish English

derya uyan telefon 0543 224 92 52

İkiz Gebelik

İkiz Gebelik

İkiz gebelik nedir?

İkiz gebelik rahim içinde birden fazl fetusun oluşmasıdır. Çoğul gebeliklerin büyük çoğunluğunu da ikiz gebelikler oluşturmaktadır. Günümüzde tüp bebek tedavisinin artmasıyla tüp bebek uygulamalarının %25-30’unda ikiz gebelik meydana gelmektedir.

Tek yumurta ikizi (Monozigot İkizler)

Tek yumurta ikizi, kan grubu, cinsiyet, göz rengi gibi kalıtsal özelliklerle kardeşler birbirlerine çok benzerler.

Döllenen yumurta bazen yumurta gelişimi sırasında bölünür ve birbiriyle birebir uyumlu genetik özellikte birden fazla embriyo oluşur. Nadir görülen bu çoğul gebeliğe halk arasında tek yumurta ikizi (monozigotik) denilmektedir.

Çift yumurta ikizi (Dizigot İkizler)

Çift yumurta ikizi, tek yumurta ikizinin aksine kardeşler aynı veya farklı cinsiyette olabilir. Birden fazla yumurta hücresinin aynı anda sperm ile döllenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Çoğul gebeliklerin üçte ikisi bu şekilde meydana gelmektedir ve halk arasında bu duruma çift yumurta ikizi (polizigotik) denilmektedir.

İkiz gebelik olasılığını arttıran faktörler nelerdir?

 • Kısırlık (infertilite) tedavisi görmek
 • Irka ve etnik köken
 • Ailede ikiz olması
 • Anne 35 yaş üstü olması
 • Annenin daha önceden fazla doğum yapması
 • Hormonal ilaçlarla çoğul yumurtlama görülür.

İkiz gebeliklerin riski var mıdır?

 • Bulantı, kusma, mide ekşimesi, uykusuzluk ve yorgunluk şikayetleri daha fazla sık görülür.
 • Erken doğum ve buna bağlı olarak Kansızlık (anemi), hipertansiyon gibi hastalıklar ikiz gebeliklerde daha sık görülmektedir.
 • İkizler arasında kilo farkı olabilir.
 • Erken kasılmalar durdurulamazsa bebekler erken doğabilir ve prematüre bebek riski ile karşılaşılabilir.
 • Çoğul gebeliklerde serabral palsy yani spastik özürlü bebek doğurma riski artmaktadır. Taşınan bebek sayısına göre risk artabilmektedir.

ikiz gebelik

İkiz gebelikte sezaryen mi yoksa normal doğum mu tercih edilmeli?

 • İkiz gebelikte doğum genelde normal doğum haftası olan 38-42 haftalarından daha önce doğar.
 • İkiz gebeliklerin %50 si sezaryen doğum olarak gerçekleşmektedir.
 • İkiz gebelikte son aylarda kordon dolanması meydana gelebilir böyle bir durumda mecburen sezaryenle erken doğum gerçekleştirilir.
 • Bebeklerin kiloları arasında %20’den fazla fark olması sezaryen doğum yapılmasını gerektirir.
 • Bebeklerin 1500 gr dan az olduğu takdirde kesin sezaryen yapılması gerekir.

derya uyan instagram