Turkish English

derya uyan telefon 0543 224 92 52

Gebelik Bodrum

Gebelik Bodrum

Gebelik Tanısı ve Takibi

Aşağıdaki durumlar bir kadının gebelikten şüphelenmesini gerektirir:

Beklenen adetin gecikmesi : Gebelik şüphesi yaratan en önemli durum budur ve çoğunlukla gebeliğin ilk habercisidir. Adeti geciken bir kadın spiral, doğum kontrol hapı gibi bir korunma yöntemi kullanıyor olsa bile yine de gebelikten şüphelenmelidir ve emin olmak için gebelik testi veya ultrason muayenesi yaptırmalıdır. Her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez.

 • Bulantı, kusma
 • Yemek kokularına tahammülsüzlük
 • Göğüslerde dolgunluk ve hassasiyet
 • Sık idrara çıkma
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Uykuya eğilim
 • Kasık ağrısı

Kesin gebelik tanısı için; gebelik testi (kanda) ve ultrason yapılması gerekir. Gebelik testinde gebelik pozitif çıksa bile mutlaka ultrason ile gebelik teşhisi teyid edilmelidir. Gebeliğin ilk günlerinde hatta ilk haftalarda çok küçük olduğu için ultrasonda görülmeme ihtimali vardır. Ancak son adet tarihinin üzerinden 5-6 hafta geçtiğinde gebelik ultrasonda görülebilir.

Gebelik şüphesi olan bir anne adayında 10 mIU/ml (miliinternasyonel unite/ml) ve üstü Beta HCG saptandığında gebelik ihtimalinden söz edilebilir. Gebe olmayan bayanlarda da 10 mIU/ml ye kadar Beta HCG hormonu bulunabilmektedir.Bunun nedeni ise hipofiz bezinde LH üreten hücrelerce, Beta HCG hormonu salınabilmesidir. Bu nedenle gebe olmayan bir kadının kanında da 5-10 IU/mL düzeyine kadar Beta hCG bulunabilmektedir. Bu tür bir Beta HCG sonucu ile karşılaşıldığında gebelik şüphesine kuşku ile yaklaşılmalıdır.

gebelik istanbul

Son Adet Tarihi(SAT) esas alınarak tahmini gebelik haftası ve Beta HCG değerleri:

Gebelik Haftası Beta HCG Değeri

 • 3 hafta  10 – 50
 • 4 hafta  5 – 425
 • 5 hafta  20- 7.300
 • 6 hafta 1.080 – 56.000
 • 7-12 hafta 7.650 – 290.000
 • 13-16 hafta 13.300 – 250.000
 • 17-24 hafta 14.000 – 165.000

Gebelik, anne adayının son menstruel periyodunun ilk gününden itibaren 40 hafta sürer.  Gebelik, 3 dönemde incelenir ve bu dönemlerin her birine trimester denir. Birinci trimester ilk 12 haftayı, ikinci trimester 13-27. haftaları ve üçüncü trimester 28-40.haftaları içermektedir.

Hafta hafta gebelik takip süreçleri

İlk vizit

Gebelikteki risk faktörlerinin tespiti ve annenin mevcut durumunun değerlendirmesi için ilk muayene önemlidir. Gebelik yaşının ve embriyo sayısının belirlenmesi için, bebeğin yaşayıp yaşamadığı, iç ya da dış gebelik tanısını koymak için ultrasonografi incelemesi yapılır. Her vizitte annedeki tansiyon ve kilo değişiklikleri ölçülür. İlk vizit ve ilk hamilelik tanısı konulduktan sonra  açlık kan şekeri, kan grubu, hepatit antijeni ve antikoru, kan grubu-Rh(-) uyuşmazlığı var ise indirekt coombs testi ,gebelik enfeksiyonları, tiroid hormonu, kanama pıhtılaşma zamanı, karaciğer ve böbrek enzimleri, sifiliz, aids ve c tipi hepatit araştırmaları detaylı olarak gerçekleştirilir. Burada amaç annenin gebelik öncesi risk durumunu belirlemek ve ona göre bir gebe izlem haritası oluşturmaktır.

11-14. Haftalar

Ultrasonografi incelemesi gerçekleştirilir.  Down sendromu taraması için ense deri saydamlığı ölçümü, burun kemiği varlığı araştırılır. İkili zeka testi de bu süreçte istenmektedir.

16-20 Haftalar

4’lü tarama zeka testi yapılır ve tetanoz aşısı uygulanır.

22.-24 Haftalar

Bebeğin tüm iç ve dış organlarının ayrıntılı olarak incelendiği, ayrıca kalbe ait dokuların tarandığı ayrıntılı ultrasonografi ölçümü gerçekleştirilir. Rahim damarlarındaki kan akımını inceleyen, uterin arter dopler (renkli ultrason) çekimi gerçekleştirilir.

24-28. Haftalar

50 gr glukoz yükleme testi (gebeliğe bağlı şeker hastalığı taraması) ,kan grubu uyuşmazlığı var ise indirect coombs bakılması gerçekleştirilir.

32.-36 Haftalar

Bebeğin gelişmesini değerlendirmek amaçlı  ultrasonografi takibi yapılacaktır.

38-39. Haftalar

Gebelik haftasında bebeğin tahmini doğum ağırlığı, kemik çatının uygunluğu ve doğum şekli bu haftalarda konuşulmaktadır. Doğum öncesi kan, idrar testleri  çalışılması ve  NST ölçümü gerçekleştirilir.

derya uyan instagram